INFORMACIÓ IMPORTANT - COL·LOCACIÓ PÓSTERS
Horaris: diumenge de 15 a 19h (Get together) i dilluns a partir de les 9h (veure planell accés)
 
Resultat
Pot accedir als llistats de totes les comunicacions presentades a les 13es JAI i conéixer el resultat de la seva comunicació
 
Instruccions pels autors

A) Comunicacions orals
Les comunicacions orals es podien presentar en anglès o castellà, amb el material de projecció en anglès.
Les comunicacions tingueren una durada de 10 min. entre l'exposició i les preguntes. Els coordinadors de taula van ser estrictes amb aquest punt.

ES VA RECOMANAR als autors que preparessin un màxim de 6-8 diapositives segons l'esquema tipus:
1.- Autoria
2.- Estat de l'art i Objectius
3-. Experimental
4-6.- Resultats
7.- Aportacions més destacades del treball
8.-Perspectives (en el seu cas). Conclusions. Agraïments

Descarregar-se plantilla power point

Els arxius de “powerpoint” van ser rebuts a la Secretaria tècnica (jai@bartes.es) abans del 10 de novembre. Els noms dels fitxers van coincidir amb l'assignat a la comunicació en el programa científic (p. ex. MAM-OC07).

B) Comunicacions en forma de póster

Les mides del póster eren: 90 cm d'ample x 120 cm d'alçada.
ES VA RECOMANAR que els pósters fossin presentats en anglès.
Tots els autors que van voler que el seu póster FOS inclòs a les sessions de discussió (la decisió va correspondre als membres del comitè científic) van enviar un pdf d'aquest abans del 10 de novembre a la Secretaria tècnica (jai@barter.es). Els noms dels fitxers van coincidir amb l'assignat a la comunicació en el programa científic (p. ex. CSA-P55).
Veure dibuix en pdf

Al póster s'indicava: codi, nom de l'autor, co-autors, títol i logo.

 
FAQ Comunicacions
 
  PUBLICACIÓ DE LES COMUNICACIONS
El llibre de Resums ha estat publicat i distribuït entre els participants juntament amb el programa Definitiu.
Com en edicions anteriors, moltes de les comunicacions s'estan publicant a revistes especialitzades: Analytical and Bioanalytical Chemistry i Journal of Chromatography . En tots els casos han superat el procés de revisió de la revista corresponent.
En la página web de las JAI (www.expoquimia.com/JAI) es van indicar les instruccions d'enviament dels manuscrits a aquestes revistes de manera que quedin reconeguts com una contribució a les Jornades. Aquest enviament ha estat portat a terme de forma electrònica.
 
  PREMIS

El Comitè Científic, en col·laboració amb les Societats participants i amb les cases comercials, ha atorgat premis a les millors contribucions en diferents temes. .

 

 
En el marc de...
Premis
El Comitè Científic, en col·laboració amb les Societats participants i amb les cases comercials, va atorgar premis a les millors contribucions en diferents temes.

 

© Fira de Barcelona    
|