BEQUES
 
Les Societats SEQA, SECyTA, SEA i SEEM han atès favorablement gaire bé la totalitat de les sol·licituts presentades.
Recordem als beneficiaris que aquesta concessió és PROVISIONAL. Per a que sigui definitiva els sol·licitants hauran d'acomplir els requisits exigits a la convocatòria:

1.1. Estar inscrit a les 13es JAI i haver-ne satisfet la quota d'inscripció (170 Euros)
1.2. Haver presentat una comunicació a les 13es JAI acceptada pel Comitè Científic.
1.3. Ésser membre d'una de les Societats Participants (SEQA, SECyTA, SEEM o SEA) i estar avalat per un soci numerari d'aquestes, també inscrit a l'esdeveniment.
1.4. Estar realitzant la Tesi Doctoral o un Treball d'Investigació de Màster o equivalent en un Centre d'Investigació.
1.5. No ser membre de la plantilla laboral permanent del Centre d'Investigació o Universitat.

Agrairem a tots els Becaris que comprovin la seva situació, ja que si no acompleixen aquests requisits no podran rebre l'ajuda.

 
En el marc de...

 

© Fira de Barcelona    
|